Шість найнебезпечніших джерел забруднення навколишнього середовища в глобальному масштабі в 2015 році

Новий звіт по джерелах забруднення навколишнього середовища за 2015 рік, спільно опублікований організацією по захисту навколишнього середовища «Швейцарський Зелений Хрест» і розташованої в Нью-Йорку організацією «Pure Earth», раніше Інститут Блексміта, ідентифікує шість найнебезпечніших у світі джерел забруднення навколишнього середовища.

Джерело:http://www.greencross.ch/en/news-info-en/case-studies/environmental-reports/six-most-dangerous-environmental-toxins-2015.html

95 мільйонів людей знаходяться в небезпеці через токсини шести найнебезпечніших у світі джерел забруднення навколишнього середовища. Ще ніколи в історії людства малозабезпечені люди не входили в частину населення, на яку поширюється ризик у зв'язку з надзвичайно серйозним впливом отруйних речовин. Шкідливі речовини, що забруднюють навколишнє середовище, сьогодні зустрічаються в населених областях в істотно більших кількостях, ніж коли б то не було раніше. Без втілення в життя адекватних заходів протидії кількість людей, що зазнають впливу небезпечних рівнів забруднення, продовжуватиме безперервно зростати.

Визначення шести найнебезпечніших джерел забруднення довкілля

Згідно з інформацією авторів звіту по джерелах забруднення навколишнього середовища за 2015 рік при загальному розгляді шкідливих речовин на перший план в глобальному масштабі однозначно вийшли шість токсинів. Це свинець, кадмій, хром, ртуть, пестициди та радіонукліди. У порівнянні з іншими шкідливими речовинами ці шість джерел забруднення довкілля характеризуються не тільки тим, що зустрічаються в багатьох місцях, але ще й тим, що від них йде посилена небезпека для більшої кількості людей. Їх всеосяжно досліджені і задокументовані характеристики однозначно вказують на вихідну від них токсичність.

Розрахунок кількості смертей та інвалідності по всьому світі

У звіті по джерелах забруднення навколишнього середовища за 2015 рік негативний вплив шести шкідливих речовин і токсичних субстанцій на здоров'я зазначено в DALY («роки життя, скориговані з непрацездатності», англ. «Disability-Adjusted Life Year»). Завдяки використанню цього показника DALY враховуються втрачені внаслідок передчасної смерті роки життя і погіршення якості життя внаслідок хвороб. Згідно зібраним даними близько 14,5 мільйонів DALY в 49 країнах, в яких проводилися дослідження, пов'язані з токсичними субстанціями. Звіт по джерелам забруднення навколишнього середовища за 2015 рік можна завантажити з веб-сайту www.greencross.ch

Шість найнебезпечніших у світі джерел забруднення довкілля являють собою небезпеку для 95 мільйонів людей:

1. Впливу свинцю піддаються 26 мільйонів людей: 9 мільйонів втрачених років життя.

2. Впливу ртуті піддаються 19 мільйонів людей: 1,5 мільйона втрачених років життя.

3. Впливу шестивалентного хрому піддаються 16 мільйонів людей: 3 мільйона втрачених років життя.

4. Впливу радіонуклідів піддаються 22 мільйони людей*.

5. Впливу пестицидів піддаються 7 мільйонів людей: 1 мільйон втрачених років життя.

6. Впливу кадмію піддаються 5 мільйонів людей: 250 000 втрачених років життя.

*Радіонукліди – це особливо різнорідна група шкідливих для навколишнього середовища речовин. Саме тому в даний час ще не можуть бути отримані дані щодо показника DALY.

Скільки забруднених місць існує в дійсності?

З 2008 року було ідентифіковано більше 3200 заражених місць у 49 країнах. У більш ніж 2300 з цих місць були проведені дослідження для їх оцінки в рамках конкретних країн. В одних тільки цих місцях потенційна небезпека існує для більш ніж 93 мільйонів людей. «Але ми виходимо з того, що ці 3200 місць є тільки незначною частиною дійсної загальної кількості», – говорить Річард Фаллер, засновник «Pure Earth».

У Гані під керівництвом «Pure Earth» цього року у восьми адміністративних районах, обраних за принципом випадковості, були взяті зразки ґрунту. На базі результатів аналізу в порівнянні з рекомендованим граничним значенням – наприклад, зі встановленим USEPA (Управління з охорони навколишнього середовища США) рівнем ризиків – в кожному з місць було визначено основну шкідливу речовину. В рамках проекту були ідентифіковані сімдесят два заражених місця, в яких отримані результати перевищують рекомендовані граничні значення. На базі подальших розрахунків команда прийшла до висновку, що в Гані існує 1944 місця, які заражені важкими металами (95% CI 812-3075). Цей показник приблизно в дев'ять разів перевищує кількість забруднених місць, зареєстрованих в базі даних «Pure Earth» та «Швейцарського Зеленого Хреста».

Огляд характеристик шести найнебезпечніших для довкілля речовин у всьому світі в 2015 році

Шестивалентний хром використовується в різних галузях промисловості. Це, зокрема, дубильні цехи, зварювання нержавіючої сталі, виробництво хромату, а також виготовлення хромових пігментів. У фарбах жовтого, помаранчевого і червоного кольору найчастіше містяться хромові пігменти. Внаслідок цього хром можна виявити в дубленій із використанням сульфату хрому шкірі, в кухонному посуді з нержавіючої сталі, а також в обробленій дихроматом міді деревині. У зв'язку з наявністю дешевих робочої сили та матеріалів майже половина світової промисловості по дубленню шкіри і шкіряної промисловості в цілому зосереджена в країнах з низьким і середнім рівнем доходів. Залежно від шляху впливу хром може ставати свого роду «спусковим гачком» для пошкодження дихальної та шлунково-кишкової системи. Крім того, шестивалентний хром є відомим людським канцерогеном, який може викликати захворювання на різні види раку.

Свинець видобувається на гірничорудних підприємствах для подальшого використання в цілому ряді виробів, у тому числі в поєднанні з іншими металами для отримання сплавів. Не тільки під час видобутку та плавки, а й при переробці бувших у використанні свинцево-кислотних акумуляторів свинець часто потрапляє в навколишнє середовище. Контакт зі свинцем при вдиханні забрудненого повітря і попаданні забрудненої землі, заражених води або продуктів харчування в ротову порожнину, а також при попаданні на шкіру може призвести до безлічі негативних наслідків для здоров'я. У їх число входять неврологічні ушкодження, зменшення коефіцієнта розумового розвитку, недокрів'я, нервові розлади і цілий ряд інших захворювань. У дітей висока концентрація свинцю може приводити до отруєння і в підсумку до смертельного наслідку.

Елементарна ртуть найчастіше потрапляє в навколишнє середовище при видобутку з родовищ кіноварі, а також з вугільних електростанцій. Вона використовується в цілому ряді виробничих процесів, наприклад, при добуванні золота з золотоносної руди, а також у виробництві термометрів, стоматологічних матеріалів та енергозберігаючих ламп. Контакт з елементарною ртуттю може призвести до уражень головного мозку, нирок та імунної системи, а також мати негативний вплив на ембріональний розвиток. Органічні сполуки ртуті утворюються, якщо елементарна ртуть з'єднується з вуглецем. У навколишньому середовищі вони найчастіше представлені як метилртуть, яка, у свою чергу, є сильним токсином, специфічно діючим на нервові клітини.

Пестициди – це субстанції переважно хімічної природи, які вже протягом тривалого часу широко використовуються в сільському господарстві для захисту рослин від шкідників і, як наслідок, для збільшення врожайності. Але істотна кількість пестицидів потрапляє разом з дощовою водою у водойми і ґрунтові води, і таким чином впливає на людей, які проживають поблизу таких місць. До гострих негативних наслідків впливу цих хімічних засобів на здоров'я в цілому відносяться головні болі, нудота, запаморочення і судоми. Хронічна схильність до впливу пестицидів може призводити до далекосяжних негативних впливів на здоров'я людей, зокрема, на нервову систему, репродуктивну функцію і шкірну систему.

У більшості випадків радіонукліди потрапляють у навколишнє середовище тому, що використовуються в різних промислових технологіях. Це, наприклад, видобуток урану, утилізація рудникових відходів, виробництво та випробування ядерної зброї, виробництво ядерної енергії, а також розробка і використання радіологічних матеріалів в медичній техніці. Контакт з радіонуклідами внаслідок вдихання і попадання в ротову порожнину може мати серйозні наслідки для здоров'я. Це нудота, блювання і головні болі аж до хронічних захворювань, таких як стомлюваність, пригніченість, лихоманка, випадання волосся, запаморочення, дезорієнтація, діарея, кривавий стул і низький артеріальний тиск, і навіть смерті. Іонізуюче випромінювання як наслідок впливу радіонуклідів може викликати пошкодження клітин людського організму, які призводять до виникнення онкологічних захворювань.

Істотною зміною у звіті за джерелами забруднення навколишнього середовища за цей рік є включення в нього кадмію в якості небезпечної в глобальному масштабі шкідливої ​​речовини. При розширенні бази даних «Pure Earth» кадмій регулярно звертає на себе увагу, особливо в Азії. Кадмій утворюється більш інтенсивно в якості побічного продукту у зв'язку з глобальним збільшенням обсягів гірничорудних робіт з видобутку цинку, свинцю і міді, а також при виготовленні пестицидів і добрив. Навіть мінімальні кількості кадмію можуть призводити до тяжких наслідків для здоров'я. Кадмій через його високу токсичність заборонений в ЄС з грудня 2011 року в прикрасах, сплавах і ПВХ. Отруєння кадмієм в результаті вдихання пилу кадмію і диму з його змістом або в результаті проковтування сполук кадмію веде до гострих станів запаморочення, сухості в горлі і нудоти. Через 24 години можуть виникати бронхіт, бронхопневмонія і гострий набряк легенів.

Про «Pure Earth» і «Швейцарський Зелений Хрест»

«Pure Earth» (раніше Інститут Блексміта) є міжнародною некомерційною організацією, що займається рішенням небезпечних для життя екологічних проблем в країнах, що розвиваються. Вона займається обстеженням і сануванням найбільш забруднених місць у світі. «Pure Earth» приділяє свою увагу місцям, де існує найбільша загроза здоров'ю, зокрема здоров'ю жінок і дітей. Розташована в Нью-Йорку організація співпрацює з урядами, міжнародним співтовариством, неурядовими організаціями та місцевими органами у питаннях розробки та впровадження інноваційних, недорогих рішень для порятунку життів. З 1999 року організація «Pure Earth» реалізувала більше 50 проектів, а в даний час займається більше ніж 40 проектами в 20 країнах.

«Швейцарський Зелений Хрест» займається усуненням наслідків промислових і військових катастроф і залишкового екологічного збитку з часів холодної війни. Першочерговим його завданням є поліпшення якості життя людей, які постраждали від хімічного, радіоактивного чи іншого забруднення, а також підтримка постійного розвитку в сенсі співпраці замість конфронтації.

«Міжнародний Зелений Хрест» (GCI), заснований Михайлом Горбачовим, - це незалежна, некомерційна неурядова організація, яка за допомогою представлення інтересів на вищому рівні та місцевих проектів вносить внесок у вирішення пов'язаних між собою глобальних завдань, що стоять перед усім людством, таких як безпека, боротьба з бідністю та знищенням навколишнього середовища. GCI (штаб-квартира в Женеві, Швейцарія) курирує розширення мережі національних організацій у більш ніж 30 країнах. (http://www.gcint.org/green-cross-issues-2015-environmental-toxin-report/)

Дякуємо за інтерес, проявлений Вами до нашої організації.

Ми відкриті для конструктивного діалогу  та співпраці, а також сподіваємося на Вашу підтримку.

Національна екологічна благодійна організація “Зелений Хрест України”

АТ «Укрексімбанк» м. Києва, Україна

ЄДРПОУ – 26383599

МФО - 322313

р/р - 26002010047025

S.W.I.F.T.: EXBS UA UX

© 2019 GREEN CROSS UKRAINE. Всі права захищено.
Создание сайта: VM Production